การให้อาหารสุนัขควรทำอย่างไร?

ใ้ห้อาหารสุนัข

อย่าปล่อยให้สุนัขของคุณร้องขอ

ถ้าคุณถูกสุนัขของคุณเฝ้าร้องขออาหารจนคุณไม่อาจจะนั่งรับประทานอาหารได้ละก็ ผู้ที่ควรจะถูกตำหนิก็คือตัวคุณเอง จงให้อาหารแก่สุนัขของคุณก่อนที่คุณจะลงมือรับประทานอาหาร และจงอย่านำอาหารบนโต๊ะป้อนมันอย่างเด็ดขาด และควรยํ้าเตือนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ๆ หรือแขกที่มาเยี่ยมให้ละเว้นการกระทำเช่นนี้เสีย ทั้งนี้เพราะการปฎิบัติตามกฎเหล่านี้จะเป็นหนทางเดียว ที่จะฝึกสุนัขได้ดี ไม่ก่อความรำคาญให้แม้คุณจะนำไปรับประทานอาหารนอกบ้านหรือให้มันอยู่ด้วย ขณะมีงานเลี้ยงฉลองภายในบ้าน

สัตว์เลี้ยงที่ชินกับการให้อาหารตามเวลาและการกินอาหารจากถ้วยอาหารประจำสำหรับมันแล้วมักจะไม่ไปร้องขออาหารที่โต๊ะ นี่เป็นวิธีเดียวที่จะเป็นเครื่องประกันได้ว่ามันจะไม่ถูกล่อจูง ด้วยอามิสสินจ้าง หรือถูกวางยาโดยคนแปลกหน้า

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − seven =