คุณสมบัติพื้นฐานที่ใช้ฝึกสุนัข

ฝึกลูกสุนัข

สุนัขรุ่นใหม่ ๆ ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตัวเล็ก ๆ เช่น ปอมเมอเรเนียน, พูเดิ้ล หรือใหญ่ อย่างเกรทเดน ต่างก็สืบสายเลือดมาจากสุนัขป่าทั้งสิ้นและยังคงมีสัญชาตญาณ “แบบสุนัขป่า” อยู่แม้ว่าสัญชาตญาณบางอย่างจะฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกบ้างแล้วก็ตาม ในการเอาชีวิตรอดนั้นสุนัขป่า จะต้องอยู่ภายใต้กฎที่เข้มงวด แต่ละ “ครอบครัว” จะอยู่รวมกันเป็นฝูง โดยสมาชิกแต่ละตัวจะมีตำแหน่งใหญ่น้อยต่าง ๆ กันไปตามระบบการจัดอันดับ จ่าฝูงซึ่งจะเป็นตัวที่แข็งแรงและชาญฉลาดที่สุดจะเป็นที่ยอมรับและจะเป็นตัวที่มีอำนาจสูงสุด เจตจำนงของมันจะกลายมาเป็นกฎที่สุนัขป่าตัวอื่น ๆ จะต้องยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข

ในฐานะนายและผู้นำ คุณสามารถฝึกสุนัขของคุณให้เป็นเพื่อนที่เชื่องและเป็นสมาชิกของครอบครัวคุณได้ถ้าคุณ (ซึ่งจะเปรียบได้กับจ่าฝูง) รู้จักนำวิธีคิดหรือจิตภาพของมันมาใช้ สุนัขอายุน้อย ๆ จะยอมรับและยอมอยู่ใต้คำสั่งจากผู้นำเท่านั้นและในที่นี้ก็คือตัวคุณ ซึ่งก็หมายความว่า คุณจะต้องเข้มงวดมีระเบียบวินัยอย่างเสมอต้นเสมอปลายในการฝึกมัน แต่ไม่ถึงกับลงโทษตบตี มันอย่างรุนแรง วิธีนี้จะทำให้ได้ผลตรงข้ามกับที่คุณต้องการ ทั้งนี้เนื่องจากหัวหน้าฝูงสุนัขป่านั้นไม่เคย “ทำ” บรรดาลูกน้องเลย คุณสมบัติในการอยู่กับสุนัขได้แก่ ความอดกลั้น คำเยินยอ ความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว และถ้าจำเป็นก็ต้องใช้ความดุดัน

สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติพื้นฐานที่จะฝึกสุนัขได้ประสบผลสำเร็จ สุนัขที่ได้รับการฝึกอย่างดี จะนำความสุขใจมาให้คุณอย่างไร้สิ่งเปรียบปาน ด้วยอุปนิสัยที่เชื่อถือได้ทุกที่ทุกเวลา

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × three =