อาหารไก่กระทง

อาหารไก่กระทงต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพสูง ช่วยให้ไก่โตเร็ว ขนงอกเร็ว แข็งแรง อาหารควรเป็นอาหารที่ใช้เครื่องผสมมาจากโรงงาน เพราะเป็นการประหยัดเวลากว่าที่จะจัด หาวัตถุดิบที่ดีต่าง ๆ มาผสมเอง แต่ราคาค่อนข้างแพง การหาวัตถุดิบที่ดีมาผสมอาหารใช้เอง จะได้อาหารที่มีราคาถูกกว่า

การให้อาหารไก่กระทงตามอายุมีดังนี้

อายุ 1-3 วันแรก หรือ 14 วันแรก ใช้อาหารปรีสตาร์ทเตอร์ ปรีสตาร์ทเตอร์นี้ก็คือ อาหารลูกไก่อ่อนนั่นเอง แต่ผสมยาปฏิชีวนะลงไปอีก 10 กรัมต่ออาหาร 100 กิโลกรัม หรือ 4-5 เท่าตัวของอัตราปกติ อาจเพิ่มโปรตีน ไวตามินให้มากขึ้นอีก

หลัง 3 วันหรือ 15 วัน ถึง 5 อาทิตย์ ใช้อาหารสตาร์ทเตอร์หรืออีกสูตรหนึ่งมีโปรตีน ตํ่าลงเล็กน้อย

หลัง 5-6 อาทิตย์ ใช้อาหารพลังงานสูงขึ้น และโปรตีนลดตํ่าลง

ระบบการใช้อาหารนี้ผันแปรไปได้ตามจุดประสงค์ของผู้เลี้ยง บางรายต้องการไก่เล็กหน่อย ใช้เวลาเลี้ยง 6 สัปดาห์ก็พอ บางรายต้องการไก่ขนาดใหญ่ก็ใช้เวลา 8 สัปดาห์

จำนวนโปรตีน ไวตามิน เกลือแร่ ต่ออาหาร ½  กก. สำหรับไก่กระทงอายุ 0-8 อาทิตย์ มีผู้แนะนำไว้ดังนี้

โปรตีนทั้งหมด 22 %
ไวตามินต่าง ๆ
ไวตามิน เอ 910 หน่วยสากล
ไวตามิน ตี 3 90 หน่วย ไอ.ซี.ยู.
ไนอาชิน 12 มก.
พิริด๊อกซิน 1.3 มก.
ไบโอติน 0.4 มก.
โฟลาซิน 0.54 มก.
โคลีน 590 มก.
ไวตามินบี 12 0.004 มก.
แร่ธาตุต่าง ๆ
แคลเชี่ยม 1.0%
ฟอสฟอรัส 0.7% (จากกระดูกป่น ได้แคลเซี่ยมฟอสเฟท หินฟอสเฟทที่มี ฟลูโอรีนตํ่า)

0.15% (เท่ากับโซเดียมคลอไรด์ 0.31%)

โซเดี่ยม
ปอแตสเชี่ยม 0.2%
แมงกานีส 25 มก. จากแมงกานีสซัสเฟท
ไอโอดิน 0.16 มก.
แมกนีเซี่ยม 227 มก.
เหล็ก 18 มก.
ทองแดง 1.8 มก.
สังกะสี 16 มก. จากซิงค์คลอไรด์ ซิงค์ออกไซด์ หรือชิงค์คาร์บอร์เนท

ส่วนผสมของอาหารไก่กระทงปัจจุบันจะประกอบด้วยวัตถุดิบประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เปอร์เซ็นต์
1. คาร์โบไอเดรท ประมาณ 55-60
2. โปรตีนจากพืช ประมาณ 20-30
3. โปรตีนจากสัตว์ ประมาณ 10-20
4. ไวตามิน ประมาณ 2-8
5. ไข

6.  เกลือแร่ต่าง ๆ ประมาณ 1-3

ไวตามินนั้น ถ้าเสริมด้วยไวตามินที่มีความเข้มข้นมาก ๆ ปริมาณที่ใช้จะลดน้อยลง

มันที่เติมยากันหืนแล้ว ประมาณ

0-8
   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + eight =