คุณสมบัติพื้นฐานที่ใช้ฝึกสุนัข

ฝึกลูกสุนัข

สุนัขรุ่นใหม่ ๆ ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตัวเล็ก ๆ เช่น ปอมเมอเรเนียน, พูเดิ้ล หรือใหญ่ อย่างเกรทเดน ต่างก็สืบสายเลือดมาจากสุนัขป่าทั้งสิ้นและยังคงมีสัญชาตญาณ “แบบสุนัขป่า” อยู่แม้ว่าสัญชาตญาณบางอย่างจะฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกบ้างแล้วก็ตาม ในการเอาชีวิตรอดนั้นสุนัขป่า จะต้องอยู่ภายใต้กฎที่เข้มงวด แต่ละ “ครอบครัว” จะอยู่รวมกันเป็นฝูง โดยสมาชิกแต่ละตัวจะมีตำแหน่งใหญ่น้อยต่าง ๆ กันไปตามระบบการจัดอันดับ จ่าฝูงซึ่งจะเป็นตัวที่แข็งแรงและชาญฉลาดที่สุดจะเป็นที่ยอมรับและจะเป็นตัวที่มีอำนาจสูงสุด เจตจำนงของมันจะกลายมาเป็นกฎที่สุนัขป่าตัวอื่น ๆ จะต้องยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข

ในฐานะนายและผู้นำ คุณสามารถฝึกสุนัขของคุณให้เป็นเพื่อนที่เชื่องและเป็นสมาชิกของครอบครัวคุณได้ถ้าคุณ (ซึ่งจะเปรียบได้กับจ่าฝูง) รู้จักนำวิธีคิดหรือจิตภาพของมันมาใช้ สุนัขอายุน้อย ๆ จะยอมรับและยอมอยู่ใต้คำสั่งจากผู้นำเท่านั้นและในที่นี้ก็คือตัวคุณ ซึ่งก็หมายความว่า คุณจะต้องเข้มงวดมีระเบียบวินัยอย่างเสมอต้นเสมอปลายในการฝึกมัน แต่ไม่ถึงกับลงโทษตบตี มันอย่างรุนแรง วิธีนี้จะทำให้ได้ผลตรงข้ามกับที่คุณต้องการ ทั้งนี้เนื่องจากหัวหน้าฝูงสุนัขป่านั้นไม่เคย “ทำ” บรรดาลูกน้องเลย คุณสมบัติในการอยู่กับสุนัขได้แก่ ความอดกลั้น คำเยินยอ ความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว และถ้าจำเป็นก็ต้องใช้ความดุดัน

สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติพื้นฐานที่จะฝึกสุนัขได้ประสบผลสำเร็จ สุนัขที่ได้รับการฝึกอย่างดี จะนำความสุขใจมาให้คุณอย่างไร้สิ่งเปรียบปาน ด้วยอุปนิสัยที่เชื่อถือได้ทุกที่ทุกเวลา

ใบอนุญาตและการประกันสุขภาพสุนัข

ใบอนุญาตเลี้ยงสุนัข

ในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาเหนือ และในยุโรปสุนัขเลี้ยงต้องมีใบอนุญาต และต้องได้รับประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะยุติธรรมหรือไม่ก็ตามสุนัขเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงชนิดเดียวเท่านั้น ที่ต้องมีใบอนุญาตในประเทศดังกล่าว สุนัขจะต้องมีใบอนุญาตเมื่อลูกสุนัขอายุได้ 6 เดือน แต่ก็มีหลายประเทศเช่นกัน (รวมทั้งไทยด้วย) ที่ยกเว้นไม่คิดค่าใบอนุญาต สำหรับสุนัขที่นำไปใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว เช่นสุนัขลากเลื่อน สุนัขนำทางสุนัขช่วยชีวิตคนในหิมะ หรือสุนัขตรวจค้นอาวุธห่รือยาเสพติดของทางกรมตำรวจ เป็นต้น ลำพังในสหรัฐอเมริการะเบียบการค่าทะเบียน และเงื่อนไขของใบอนุญาตของแต่ละรัฐนั้นแตกต่างกันอยู่มาก แต่ในประเทศไทย ไม่มีข้อบังคับอะไรมากมายถึงปานนั้น

ดังนั้นผู้เลี้ยงสุนัขในประเทศดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าใบอนุญาตเลี้ยงสุนัขไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามทั้งนี้เพื่อให้เจ้าของรับผิดชอบในสุนัขที่ตนเลี้ยง และทำให้สุนัขทุกตัวมีเจ้าของ ส่วนสุนัขจรจัด หรือสุนัขไร้ที่อยู่อาศัยนั้น ทางการจะจับไปเลี้ยงรวมกันในสถานที่เลี้ยงสุนัขโดยเฉพาะสุนัขมีเจ้าของทุกตัวในสหรัฐจะต้องมีแผ่นป้ายโลหะระบุชื่อที่อยู่เจ้าของทุกครั้งที่พาสุนัขออกนอกบ้านหรือนอกอาณาเขต หากสุนัขตัวใดที่ไม่มีป้ายแสดงจะถูกจับไปไว้ที่สถานเลี้ยงสุนัขของทางการทันทีถือว่าเป็นสุนัขไม่มีเจ้าของ หากเราพบเห็นสุนัขที่ไม่มีป้ายคอแสดงเจ้าของ เราควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขที่เข้าลักษณะสุนัขบ้าจะเป็นอันตรายแก่สาธารณชนอย่างยิ่ง สุนัขบ้าจะมี อาการให้เห็นคือ ท่าทางดูก้าวร้าว ตาขวาง แข็งทื่อหางตก มีน้ำลายไหลยืดเป็นทางเดินคอเอียง ๆ และที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือสุนัขจะไม่ยอมกินนํ้า ดังนั้นเมื่อเราพบเห็นสุนัขที่มีลักษณะดังกล่าวให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทางการทราบโดยด่วน

สุนัขเลี้ยงนั้นทุกตัวควรได้รับการประกันประเภทประกันทรัพย์สิน ทั้งนี้เพราะในฐานะเจ้าของสุนัขเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างอันพึงเกิดขึ้นอันเนื่องจากสุนัขที่เราเลี้ยง ไม่ว่าจะจงใจหรือเหตุบังเอิญ กฎหมายระบุไว้ว่าหากสัตว์ไปทำร้ายบุคคลไม่ว่าทางกายหรือทางสมองหรือยังผลให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินเจ้าของสุนัขนั้นจักต้องชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย ด้วยเหตุนี้สุนัขแทบทุกตัวในสหรัฐและในแถบยุโรปจะได้รับการประกันทรัพย์สินและประกันสุขภาพ

หากเราระลึกไว้เสมอว่าสุนัขที่เที่ยวเก่งนั้นจะทำให้เกิดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายเพียงไร เงินเบี้ยประกันที่เราจะเสียให้แก่สุนัขนั้นเมื่อมาคิดคำนวณดูแล้วจะไม่สูงเลยเมื่อเทียบกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้น สำหรับสุนัขที่บริษัทประกันไม่รับชดใช้ค่าเสียหายให้ก็มีสุนัขตำรวจ สุนัขที่ทำงานให้เจ้าหน้าที่รักษาป่า เป็นต้น

ในปัจจุบันมีการรับประกันสุขภาพสุนัขแล้วเฉพาะในสหรัฐและในยุโรป ในเอเชียโดยเฉพาะญี่ปุ่นไม่ทราบตอนนี้มีกับเขาด้วยหรือเปล่า ปัจจุบันบริษัทประกันในประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้านั้นทำการรับประกันแทบทุกอย่างที่ขวางหน้า สำหรับสัตวเลี้ยงที่ประกันสุขภาพได้ก็มี สุนัข แมว นก ปลา และสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ค่าประกัน ค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยประกันนั้นก็ไม่สูงเลยเมื่อเทียบกับค่าดูแลรักษาที่บริษัทประกันภัยจะจ่ายให้กับสัตวแพทย์ยามที่สัตว์เลี้ยงเจ็บไข้ได้ป่วย

นอกจากนั้นผู้เลี้ยงสุนัขในสหรัฐและยุโรปยังสามารถที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่สุนัขเลี้ยงได้แต่ค่อนข้างจะหาซื้อยากและเบี้ยประกันและค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงเอามาก ๆ ด้วย (ปกติจะต้องจ่ายปีละกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ของราคาสุนัขที่เอาประกัน) ดังนั้นหากผู้เลี้ยงสุนัขในประเทศดังกล่าวประสงค์จะประกันชีวิตสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงของตนจำต้องติดต่อกับบริษัทประกันเสียก่อน ในรายละเอียดของการประกัน  สำหรับผู้เลี้ยงสุนัขและสัตว์เลี้ยงราคาแพงในประเทศไทยนั้นไม่ทราบว่าบริษัทประกันบริษัทไหนบ้างจะยอมรับประกัน หากสนใจก็ให้ติดต่อกับบริษัทประกันดูว่าเขาจะรับหรือไม่

การตัดสินใจเลี้ยงลูกสุนัขหรือสุนัขโตขึ้นอยู่กับอะไร?

ลูกสุนัขหรือสุนัขโต

การตัดสินใจเลือกลูกสุนัขหรือสุนัขโตมาเลี้ยงนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราโดยตรง มันอาจจะเป็นที่น่าพึงพอใจมากที่เดียวที่จะได้เห็นลูกสุนัขโตขึ้นจากวัยเด็กที่ซุกซนกลายมาเป็นเพื่อนเล่นที่มีความประพฤติดีที่ “เข้าใจ” ในทุกสิ่งทุกอย่างในขอบเขตอันควรของสุนัข ไม่น่าสงสัยเลยว่าสัมพันธภาพ ที่เริ่มต้นแต่เนิ่น ๆ ตั้งแต่วัยเด็กของชีวิตสุนัขนั้นยังผลให้สัมพันธภาพระหว่างเจ้าของกับสุนัขชื่นมื่น เป็นที่ยิ่ง แม้ว่าการเลี้ยงลูกสุนัขต้องใช้ความอดทนอย่างสูงต้องใช้ความพยายามและเวลาอย่างมาก เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูเหมือนว่าเป็นธรรมชาติและง่ายสำหรับสุนัขโตนั้นจะเป็นเรื่องค่อนข้างยาก ลำบากสำหรับลูกสุนัข และไม่ใช่งานเล็ก ๆ เลย นับว่าเป็นงานหนักเอาการ

ความเมตตากรุณาออกจะเป็นข้อโต้แย้งสำคัญในการเลือกสุนัขโตไปเลี้ยง มีสุนัขไร้ที่อยู่อาศัยป็นจำนวนมากในสถานเลี้ยงสุนัขเทศบาลที่รอคอยมนุษย์ที่มีให้ความรักแก่มันไค้พามันไปอยู่บ้านใหม่ ใครก็ตามที่นำสุนัขดังกล่าวนี้ไปเลี้ยงซึ่งเป็นสุนัขที่น่าสงสารแล้วให้ชีวิตใหม่แก่มันสมควรที่จะได้รับการยกย่องและเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าเขาหรือเธอนั้นเป็นผู้ที่รักสัตว์อย่างแท้จริง และสุนัขที่ได้รับการปลดปล่ออออกมาจากสถานเลี้ยงสุนัขเทศบาลนั้นจะไม่ว้าเหว่อีกต่อไปและมันจะอยู่กับเจ้านายใหม่ของมันด้วยความซื่อสัตย์และความรักที่มันมอบให้อย่างสุดหัวใจ

เราต้องแน่ใจว่าเราจะจำไว้เสมอว่าในสุนัขโตที่เราจะเลี้ยงนั้นจะมีพัฒนาการทางร่างกายที่สมบูรณ์ มิใช่มีแต่เฉพาะร่างการที่สมบูรณ์แต่เพียงอย่างเดียว เราอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมความประพฤติของมันได้มากนัก มีข้อแนะนำให้เราอย่าได้ผลีผลามเล็งผลเลิศในการฝึกขั้นต้นซึ่งอาจจะมีอะไรที่เราไม่สมหวังในการฝึก ต้องอดทนและใจเย็นเข้าไว้ สุนัขโตที่ถูกรบกวนให้มันเปลี่อนนิสัยหรือการประพฤติในทันทีทันใดอาจจะเกิดอาการก้าวร้าวอย่างชนิดคาดไม่ถึง หรืออาจจะกัดเอาได้โดยที่เราไม่ทันระวังตัว สิ่งนี้จะเป็นอันตรายแก่เราอย่างเห็นได้ชัด ไม่แต่เพียงแค่นั้น มันอาจจะเป็นอันตรายต่อไปถึงครอบครัวของเรา หรือเป็นอันตรายต่อสาธารณะชนทั่วไป ดังนั้นให้เราฝึกสุนัขโต อย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าได้หวังที่จะให้มันเปลี่ยนนิสัยในเวลาอันสั้น ขนาดมนุษย์ยังเปลี่ยนนิสัยในทันทีทันใดไม่ได้เลย นับประสาอะไรกับสุนัข (โต)

สรุปแล้ว หากเราประสงค์ที่จะเลี้ยงและฝึกสุนัขโต เราต้องเตรียมพร้อมที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก หากเราคิดที่จะซื้อสุนัขโตมาเลี้องเราต้องทุ่มเทความคิดมากขึ้นกว่าการเลี้องลูกสุนัข และต้องอาศัยความเข้าอกเข้าใจและความรักอย่างมาก ก็ให้พิจารณาตัดสินใจเอาเองว่าอยากจะเลี้ยงลูกสุนัขหรืออยากจะเลี้ยงสุนัขวัยรุ่นดี

ควรซื้อสุนัขเพศผู้หรือเพศเมียมาเลี้ยง?

เืลือกสุนัขเพศไหนดี

เรามักได้ยินอยู่บ่อย ๆ ว่าสุนัขเพศเมียนั้นซอบเคล้าเคลีย “นายผู้ชาย” ของมันมากกว่า “นายผู้หญิง” และสุนัขเพศผู้ก็มักจะชอบมนุษย์เพศหญิงมากกว่า อคติที่เห็นโดยทั่ว ๆ ไปอีกอย่าง ก็คือสุนัขเพศผู้เลี้ยงง่ายกว่าสุนัขเพศเมีย แต่สุนัขเพศเมียนั้นเอาใจและซื่อสัตย์กว่า ข้อกล่าวอ้างเหล่านี้ล้วนไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ดังนั้นเราจะตัดสินใจอย่างไรดีว่าจะเลือกซื้อสุนัขตัวผู้หรือสุนัขตัวเมียมาเลี้ยง เลนี ฟิเดลเมเออร์ นักเขียนหนังสือเกี่ยวกับสุนัขที่มีชื่อเสียงก้องโลก มีข้ออธิบายไว้ดังนี้:

ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจ ให้มองดูเพื่อนบ้านรอบ ๆ ของท่าน ให้สังเกตดูว่าสุนัขที่นำออกมาเดินหรือวิ่งเล่นนอกบ้านเป็นเพศผู้มากกว่าเพศเมียหรือเปล่า? ถ้าใช่ละก้อ ให้เลือกซื้อสุนัขเพศผู้มาเลี้ยงไว้เถอะ หากมีสุนัขเพศเมียจำนวนมากกว่า ให้เลือกเลี้ยงเพศเมียเอาไว้ เหตุผลนะเหรอ? หากเราเลี้ยงสุนัขเพศผู้ไว้ในย่านที่สุนัขส่วนใหญ่เป็นเพศเมีย เราก็จะมีปัญหากับสุนัขที่เราเลี้ยง

ฟังดูแล้วออกจะเข้าท่าทั้งนี้เพราะสุนัขเพศผู้ที่แข็งแรงไม่สามารถที่จะหักห้ามใจในกลิ่นของสุนัขเพศเมียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูติดสัดหรือเป็นสัด มันจะทนไม่ไหวจะต้องหงุดหงิดหาทางออกทุกวิถีทางเพื่อที่จะไปพบสุนัขตัวเมียให้จนได้ สุนัขเพศเมียนั้นจะติดสัดปีละสองครั้ง ครั้งละสามถึงสี่วันเป็นอย่างน้อย และช่วงนี้สุนัขจะไม่เป็นที่น่าไว้วางใจและไม่ค่อยยอมเชื่อฟังเพราะช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่สุนัขอยากผสมพันธุ์ลูกเดียว ดังนั้นเมื่อสุนัขเพศผู้ได้กลิ่นสุนัขเพศเมียละก้อ ในช่วงติดสัดอย่าได้ไปฝืนใจมัน แต่ทางที่ดีให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของนายเลนีดีกว่า คือเลี้ยงสุนัขเพศผู้ในละแวกที่มีเพศผู้มากกว่าเพศเมีย และเลี้ยงเพศเมียหากเราอยู่ในละแวกบ้านที่มีสุนัขเพศเมียมากกว่าเพศผู้

แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีทางออกหากเราเลี้ยงสุนัขโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลตังกล่าว สิ่งเดียวที่เราจะแก้ได้ก็คือให้สุนัขเพศเมียที่เราเลี้ยงทานยาเม็ดจำพวกดับกลิ่นหรือขจัดกลิ่นเพศเมียในช่วงที่ติดสัด ยาเม็ดนี้สะกัดกั้นมิให้เกิดกลิ่นเพศเมียขจรขจายออกไปดึงดูดสุนัขเพศผู้ การฉีดฮอร์โมนระงับอารมณ์เพศซํ้าแล้วซํ้าอีกนั้นไม่ควรกระทำ ทั้งนี้เพราะในระยะยาวมันอาจจะทำให้ไม่เกิดความสมดุลทางฮอร์โมนเพศ และสร้างปัญหาด้านสุขภาพได้ในภายหลัง

อีกวิธีหนึ่งในอันที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาการติดสัดของสุนัขก็คือให้ทำการตอนสุนัขตัวเมียของเราเสีย ในการตอนหรือทำหมันสุนัขตัวเมียนั้น รังไข่และมดลูกจะถูกตัดออก เราจะตอนหรือทำหมันสุนัขตัวเมียของเราก็ต่อเมื่อเราแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเราไม่ต้องการลูกสุนัข (ที่น่ารัก)

หากเรามีสุนัขเพศผู้ เราต้องมีความอดทนหน่อยเมื่อเราพาสุนัขออกเดินเล่น สุนัขที่เราพาไปเดินเล่นอาจจะอยากดมเล่นไปเรื่อย ๆ อาจจะใช้เวลานิดหน่อย ให้เราอดทนเอาไว้ ถือเสียว่าเราได้ออกกำลังกายไปในตัว เป็นธรรมชาติของสุนัขเพศผู้ที่มักจะทำเครื่องหมายบ่งบอกอาณาจักรของตนให้สุนัขตัวอื่นรู้โดยการทิ้งกลิ่นเอาไว้ตามจุดต่าง ๆ การทิ้งกลิ่นที่ว่าก็คือการฉี่รดตามจุดต่าง ๆ บางครั้งเราก็ควรที่จะทำความเข้าใจในธรรมชาติของสุนัขเพศผู้เมื่อได้กลิ่นเพศเมียในช่วงติดสัดแม้สุนัขเพศเมียจะอยู่ในละแวกใกล้เคียงหรืออยู่ในที่ไกล ๆ ก็ตาม ในช่วงติดสัดนี้เราควรจะขอความร่วมมือเพื่อนบ้านของเราที่เป็นเจ้าของสุนัขเพศเมียขอให้ผูกหรือควบคุมสุนัขเพศเมียอย่าได้ออกมาเพ่นพล่านนอกบ้าน

ไม่ว่าเราจะเลือกเลี้ยงสุนัขเพศผู้หรือเพศเมีย มันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล บางคนอาจจะชอบสุนัขเพศผู้ บางคนชอบเพศเมียเพราะเอาใจและซื่อสัตย์กว่า แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ว่าจะเลี้ยงเพศไหนก็ตาม ต้องอาศัยความอดทนและความเข้าใจในสุนัขที่เราเลี้ยง รวมถึงความรักที่เราต้องมีให้แก่สุนัขที่เราเลี้ยงด้วยเป็นอย่างดี

ทำไมต้องเลือกซื้อสุนัขพันธุ์แท้?

สุนัขพันธุ์แท้

หากเราต้องการทำความดี เราสามารถที่จะหาสุนัขวัยรุ่นได้จากสถานเลี้ยงสุนัขไม่มีเจ้าของ แล้วนำกลับไปเลี้ยงที่บ้าน ตามสถานเลี้ยงสุนัขนี้เราจะพบเห็นสุนัขทั้งเล็กและใหญ่หลายพันธุ์ (บางตัวอาจจะเป็นพันธุ์ดีหรือมีสายพันธุ์ดี) แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ทาง และมีอยู่ไม่น้อยที่ฉลาดพอที่จะนำมาฝึกให้เป็นสุนัขที่ดีได้เหมือนสุนัขพันธุ์ที่มีสายพันธุ์ดี แต่ถ้าหากใจเราไม่เสริมใยเหล็กไม่กล้าพอที่จะนำสุนัขพันธุ์ทางมาเลี้ยง ก็ให้พยายามมองหาที่มันเป็นพันธุ์แท้ แต่หากเราไม่ห่วงเรื่องสายพันธุ์ ไม่สนเรื่องแชมป์หรือรางวัลละก้อ เราจะสุขใจทีเดียวที่ได้นำสุนัขจากสถานที่ดังกล่าวนี้ไปเลี้ยง เพราะที่สถานเลี้ยงสุนัขของเทศบาลนี้จะมีสุนัขพันธุ์ทางมากมาย ก็ให้เลือกหาที่มันกระฉับกระเฉง ที่มันมีแววฉลาด ขนปุกปุย

การเลือกสุนัขวัยรุ่นที่เราไม่รู้ภูมิหลังมาก่อนก็เหมือนกับการเล่นการพนัน เราอาจจะชนะ หรืออาจจะแพ้ได้ทุกเมื่อ ไม่มีใครบอกได้เลยว่าสุนัขโตขึ้นจะเป็นสุนัขที่ฉลาดหรือไม่ จะเล็กหรือใหญ่ ไม่มีทางรู้ได้ อาจจะโตขึ้นมาแล้วตัวใหญ่กว่าที่เราคาดคิดเอาไว้ อาจจะสร้างปัญหาในภายหน้าหากบ้านเราไม่ใหญ่พอให้สุนัขวิ่งเล่น หรืออาจจะเล็กเกินไปดูไม่น่ารักอย่างที่เราหวังเอาไว้ และเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าสุนัขพันธุ์ทางเมื่อโตขึ้นจะมีอุปนิสัยยังไง ทั้งนี้เพราะเราไม่รู้ภูมิหลังของสุนัขนั้น ๆ  พูดสั้น ๆ ก็คือ เราจำต้องเสี่ยงอย่างไม่มีทางเลือก หากเราจะนำสุนัขจากสถานเลี้ยงสุนัขของเทศบาลมาเลี้ยง

ข้อสำคัญอีกข้อก็คือ เคยมีสถิติที่ทางประเทศเยอรมันตะวันตกรวบรวมเอาไว้เป็นสถิติที่แสดงให้ทราบว่าจำนวนประชาชนที่ถูกสุนัขพันธุ์ทางกัดเอานั้นมีไม่ถึงครึ่งของจำนวนประชาชนที่ถูกสุนัขพันธุ์แท้กัด เหตุผลหลักก็คือบางทีสุนัขพันธุ์แท้มีแนวโน้มมากขึ้นในอันที่จะสูญลักษณะเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการผสมพันธุ์หรือขยายพันธุ์เป็นจำนวนมากเกินไป สาเหตุจากการขยายพันธุ์กันเป็นการค้าชนิดตั้งหน้าตั้งตาขยายพันธุ์ เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้สายพันธุ์แท้เสื่อมคุณภาพลงไป และทำให้มีพันธุ์แท้มากกว่าพันธุ์ทาง เพราะคนส่วนมากนิยมสุนัขพันธุ์แท้

สุนัขพันธุ์แท้นั้นบางครั้งคนนิยมเลี้ยงกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความมีฐานะ บางครั้งจึงได้รับการฝึกอย่างไม่เอาใจใส่หรือไม่ได้รับการฝึกเลย ในขณะที่สุนัขพันธุ์ทางเป็นที่สนใจของคนที่รู้จักสุนัขและมักจะรักสุนัขและดูแลสุนัขเป็นอย่างดี แต่นี่ก็ไม่แน่เสมอไป

หากเราต้องการที่จะเลี้ยงสุนัขพันธุ์หนึ่งพันธุ์ใดโดยเฉพาะเพื่อจะเลี้ยงเอาไว้ประกวดประชัน ขันแข่ง และฝึกเอาไว้ให้เชื่อฟังคำสั่งหรือฝึกความสามารถพิเศษบางอย่าง เราก็ควรมองหาสุนัขสายพันธุ์แท้เอาไว้ สุนัขพันธุ์แท้ได้รับมรดกตกทอดในด้านความสามารถพิเศษและนิสัยเฉพาะพันธุ์ ลักษณะภายนอกก็สามารถที่จะถ่ายทอดจากตัวพ่อตัวแม่มาสู่ตัวลูกได้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะรับรองสายพันธุ์เสมอ การรับรองในลักษณะนี้เป็นไปไม่ได้กับสุนัขพันธุ์ทาง

หากเป็นไปได้สุนัขพันธุ์แท้ควรจะได้มีโอกาสที่จะแสดงออกถึงความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของมันออกมา สุนัขเยอรมันเชพเพอดที่กระตือรือร้นไม่ชอบอยู่นิ่งอยากทำอะไร ๆ อยากวิ่งเล่น เราก็ไม่ควรที่จะให้มันอยู่แต่ในบ้าน ต้องปล่อยให้มันออกไปวิ่งเล่นในสนามที่มีบริเวณกว้างขวางบ้าง และสุนัขพันธุ์ชิหวาหวาตัวเล็ก ๆ อาจจะเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ไม่ได้เรื่อง พันธุ์คีซอนด์นั้นดีกว่าสัญญาณกันขโมย แต่พันธุ์บีเกิลที่ออกจะเป็นมิตรอาจจะทักทายขโมยด้วยหางที่แกว่งไปมา เช่นกันในกลุ่มสุนัขพันธุ์แท้นั้นมีสุนัขที่ใช้งานได้ดีเป็นพิเศษหลายพันธุ์ด้วยกัน มีทั้งสุนัขเฝ้าบ้าน สุนัขเฝ้ายาม สุนัขช่วยชีวิตคน สุนัขล่าสัตว์ และสุนัขลากเลื่อน รวมไปถึงสุนัขพันธุ์ที่มีความสามารถพิเศษในการจูงคนตาบอด หรือตรวจดมยาเสพติด นี่เป็นเพียงส่วนน้อยส่วนหนึ่งที่นำมาเอ่ย ซึ่งผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์แท้คงจะรู้ว่าสุนัขพันธุ์ไหนมีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง ซึ่งแต่ละพันธุ์ความสามารถพิเศษจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสุนัขพันธุ์แท้มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเหนือกว่าสุนัขพันธุ์ทางเยอะทีเดียว ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่รักจะเลี้ยงสุนัขก็ควรจะเลือกหรือตัดสินใจดูว่าอยากได้สุนัขที่มีความสามารถพิเศษด้านใด แต่อย่างไรก็ตามหากเป็นสุนัขสายพันธุ์แท้สายพันธุ์ดีแล้วไซร้ หายห่วงได้เรื่องความผิดหวัง แต่หากจะเลี้ยงโดยไม่คำนึงถึงสายพันธุ์ขอให้เป็นสุนัขที่น่ารัก ที่ซื่อสัตย์ เป็นเพื่อนแก้เหงาละก้อ พันธุ์แท้ พันธุ์ทาง ก็ไม่แตกต่างกันเลย หากพันธุ์แท้ย่อมมีราคากว่าเป็นธรรมดา

ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนซื้อสุนัขไปฝากใคร

ซื้อสุนัขเป็นของขวัญ

จงอย่าซื้อเพราะสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้น

“อย่าด่วนตัดสินใจ” คำกล่าวนี้เหมาะอย่างยิ่งในการซื้อหาลูกสุนัขมาเลี้ยงหรือการตัดสินใจทำอะไร ๆ ก็ตาม คนที่รักสัตว์ก็จะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังหากโชคไม่ดีด่วนตัดสินใจซื้อแล้ว ได้สุนัขไม่ดีมาเลี้ยง ดังนั้นคนรักสุนัขไม่ควรด่วนตัดสินใจ อย่าซื้อแบบที่เขาเรียกว่า “ซื้อหาไม่ดู ตาม้าตาเรือ”

ในช่วงใกล้วันคริสมาสต์ วันขึ้นปีใหม่ วันครบรอบวันเกิด หรือวันขึ้นบ้านใหม่ อาจจะทำให้เกิดความคิดที่อยากจะซื้อลูกสุนัขให้เป็นของขวัญแก่เพื่อนหรือญาติผู้ใหญ่ หรือบางทีเราเดินผ่านตู้กระจกโชว์ ลูกสุนัขตามร้านขายเราก็อาจจะนึกรักหรือสงสารลูกสุนัขที่ตะกายกระจกเป็นการทักทายเรา ทว่าเราต้องหยุดไว้ก่อนแล้วคิดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเดินเข้าร้านไปซื้อ เราต้องคิดว่า ลูกสุนัขที่เราซื้อไปฝากเป็นของขวัญให้แก่ผู้รับนั้นจะอยู่สุขสบายดีหรือเปล่าในอนาคต ผู้รับที่ดูกระตือรือร้นในตอนแรกแต่ต่อมาเกิดเบื่อหน่ายที่จะเลี้ยงดูมัน อันนี้ต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อนที่จะซื้อลูกสุนัขไปฝากใครเป็นของขวัญ เพราะแทนที่เป็นผลดีกลับกลายเป็นสร้างปัญหาให้แก่ผู้รับ และต้องคิดดูให้ดี ว่าสุนัขจะอยู่ยังไง มีบ้านให้อยู่หรือเปล่า หากผู้รับมีบ้านใหญ่ ๆ มีบริเวณบ้านก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าหากเป็นแฟลตหรือคอนโดละอยู่ได้หรือเปล่า ทางที่ดีก่อนซื้อให้รู้แน่ชัดเสียก่อนว่าผู้รับอยากเลี้ยงสุนัข หรือเปล่า เพราะจะมีปัญหาตามมามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อหาลูกสุนัขให้เด็กไปเลี้ยง แรก ๆ เด็กอาจจะรักลูกสุนัขเพราะมันน่ารัก ซน น่าเล่นด้วย แต่ความสนุกที่เด็กได้รับจากลูกสุนัขจะคงอยู่ได้นานแค่ไหนเมื่อลูกสุนัขโตเป็นสุนัขหนุ่ม ซึ่งก็อาจจะเป็นภาระให้แก่ผู้เลี้ยงดู ดังนั้นต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อสุนัขไปฝากใคร

ปัจจุบันมีสุนัขจรจัด สุนัขไม่มีที่อยู่อาศัยมากมายพอแล้ว อย่าได้เพิ่มจำนวนขึ้นมาอีกเลย

ซื้อสุนัขควรสังเกตและคำนึงถึงอะไรบ้าง?

เลือกซื้อสุนัข

1. เราควรตัดสินใจอย่าช้าหรือเร็วจนเกินไปในการซื้อหาลูกสุนัข และเราควรทำความคุ้นเคยกับลูกสุนัขก่อนที่เราจะนำกลับไปเลี้ยงที่บ้าน สิ่งนี้จะทำให้การโยกย้ายลูกสุนัขจากคอกผสมพันธุ์หรือจากร้านไปยังบ้านเราสะดวกยิ่งขึ้น และไม่ก่อปัญหาทั้งตัวผู้ซื้อและลูกสุนัขที่ถูกซื้อ

2. ตรวจดูเสียก่อนเพื่อดูว่ามีพร้อมทุกอย่างเหมือนอย่างที่มันควรจะมีแบบที่เลี้ยงในร้าน หรือในคอกสุนัข ให้ตรวจสุขภาพของลูกสุนัข และหากเป็นไปได้ให้พิจารณาถึงสุขภาพแม่ด้วย ดูให้แน่ซัดว่าสุขภาพของทั้งแม่ทั้งลูกแข็งแรงดีหรือเปล่า ถ่ายพยาธิแล้วหรือยัง หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้วหรือยัง

3. ให้สังเกตดูว่าลูกสุนัขที่เราซื้อนั้นขี้อายเกินไปหรือเปล่า ในช่วงเจริญวัยของลูกสุนัขจนถึงวัย 6 สัปดาห์ จะมีสัญญาณบ่งบอกให้ทราบไม่มากก็น้อยว่ามปัญหาทางความสมดุลทางสมองหรือเปล่าหากมีมันจะคงอยู่ตลอดชีวิตสุนัขตัวนั้น ลูกสุนัขที่แข็งแรงจะดูกระตือรือร้น ซน และจะวิ่งเข้าหาใครก็ตามที่เข้าหาลูกสุนัขตัวนั้นอย่างเป็นมิตรและรักใคร่

4. หากเรากำลังเลือกซื้อสุนัขพันธุ์ที่มีการรับรอง ก็ให้ขอดูเอกสารการรับรองพันธุ์ด้วย ในเอกสารรันรองนั้นจะระบุทุกอย่างไว้แจ่มชัดว่าเป็นสุนัขพันธุ์อะไร จากที่ไหน เป็นพันธุ์แท้หรือพันธุ์ผสม มีสายพันธุ์อะไรบ้าง อันนี้จะให้การรับรองแก่เราอย่างน้อยเราก็จะรู้ว่าสุนัขที่เรากำลังจะตัดสินใจซื้อนั้นมีสายพันธุ์ที่เชื่อถือได้ว่าเป็นสายพันธุ์ซั้นเลิศจากคอกผสมพันธุ์ชั้นดีใช่หรือไม่

จงอย่ารีบร้อนซื้อสุนัข ให้ใช้เวลาวางแผนและตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็น สัตว์มิใช่สิ่งของหรือสินค้าที่เราจะแลกเปลี่ยนได้หากเราเกิดไม่ชอบรูปร่างหน้าตาของมันในภายหลัง การซื้อสุนัขก็เปรียบได้เสมือนการนำสุนัขมาเลี้อง เราต้องนำเอาสิ่งที่มีชีวิตมาอยู่ด้วยกับเราตลอดชีวิตของมัน นำมันมาอยู่กับครอบครัวของเรา หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ลูกสุนัขที่เราซื้อมาก็จะเติบโต เป็นสุนัขที่แข็งแรงและจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเป็นเวลา 12 หรือ 15 ปีบางทีก็ยาวกว่านั้นแล้ว แต่สุนัขตัวนั้นว่าจะอายุยืนยาวแค่ไหน

หลักการซื้อสุนัขให้ถูกใจและได้สายพันธุ์ที่ดี

หมาน่ารัก

เอาเป็นว่าเราคิดไว้แล้วว่าเราจะเลือกสุนัขพันธุ์อะไรมาเลี้ยงหรือเราอาจจะเลือกพันธุ์ที่อยากจะเลี้ยงให้เหลือไว้เหลือสักสองหรือสามพันธุ์ ขั้นตอนต่อไปคืออะไร? เราจะไปหาเลือกซื้อสุนัขได้ที่ไหน?

วิธีที่ดีที่สุดก็คือไปหาซื้อตามร้านที่มีชื่อเสียงทางด้านขายสุนัขพันธุ์ดี หรือไม่ก็ไปตามคอกผสมสุนัขที่เชี่ยวชาญทางด้านผสมพันธุ์สุนัขที่เราอยากได้ไว้เลี้ยงสักตัว โปรดอย่าเที่ยวหาซื้อสุนัขสุ่มสี่สุ่มห้าจาก “โรงงานผลิตสุนัข” ที่ตั้งหน้าตั้งตาผสมพันธุ์สุนัขขายลูกเดียว ให้ได้ปริมาณมาก ๆ มีหลายหลากพันธุ์ ผสมเพื่อผลทางการค้า โดยไม่คำนึงถึงสายพันธุ์ที่แท้จริง จงอย่าปล่อยให้โรงงานผลิตสุนัขมาชักซวนยั่วยวนเราให้นํ้าลายหกด้วย “ราคาพิเศษ” และเหนือสิ่งอื่นใดอย่าซื้อหาจากบริษัทที่ซื้อขายสุนัขทางไปรษณีย์เด็ดขาด เพราะบริษัทพวกนี้ค้าขายหวังกำไรมากเกินควร ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า หากเราติดต่อกับผู้ค้าสุนัขเหล่านี้ เราอาจจะได้รับสุนัขที่ทำให้เราหงุดหงิด ไม่สบอารมณ์ในความไม่ฉลาดของมัน เพราะในช่วงแรก ๆ ที่เราซื้อ หรือครั้งแรกที่เราได้พบสุนัขเหล่านั้น เราอาจจะมองไม่เห็นข้อบกพร่อง แต่อยู่ไปอยู่ไปเราจะค่อย ๆ พบว่าสุนัขที่เราซื้อมาจากร้านเหล่านั้นมันไม่ฉลาดเท่าที่ควร ซื้อมาก็เสียดายเงินเปล่า ๆ บางทีอยู่ไปอยู่ไปพันธุ์แท้ก็จะกลายเป็นพันธุ์ทางเอา แต่ก็มีหลายร้านเหมือนกันที่รักษาชื่อเสียงของตนเป็นอย่างดีเพื่อผลทางการค้าภายภาคหน้า ร้านสุนัขเหล่านี้แหละที่น่าคบหาเพราะมีความรับผิดชอบสูง ไม่ยอมเสียซื่อง่าย ๆ ไม่เหมือนพวกขายสุนัขสั่งซื้อทางไปรษณีย์ที่เราไม่เห็นหน้าค่าตา สั่งแล้วจ่ายเงินทางไปรษณีย์แล้วก็แล้วกันไป

จงอย่าได้ลังเลใจที่จะซื้อหาสุนัขจากร้านที่เราเห็นว่าเขามีความรับผิดชอบสูง อันนี้ก็จะสังเกตหรือพิจารณาดูได้จากการเจรจาซื้อขาย จากราคาที่เหมาะสม และจากชื่อเสียงที่ลูกค้ารํ่าลือกัน อันนี้ก็ตัดสินใจได้เลย แม้บางครั้งราคาอาจจะสูงหน่อย แต่ได้พันธุ์แท้ ได้สุนัขดี ซื้อแล้วก็คุ้มค่าเงิน ไม่ต้องมาเสียดายเงินภายหลัง และโอกาสที่เราจะได้สุนัขที่ไม่ฉลาดหรือสุนัขที่สุขภาพไม่สมบูรณ์ ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย หากเราซื้อจากร้านที่มีซื่อเสียงดังกล่าว หากเราซื้อหาจากร้านที่ไม่มีความ รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นร้านขายสุนัข หรือคอกผสมสุนัขก็ตาม พวกที่ไม่มีความรับผิดชอบเหล่านี้จะไม่คำนึงถึงซื่อเสียงของอาชีพที่ตนดำเนินอยู่เลย คำนึงถึงแต่รายได้แต่เพียงถ่ายเดียว พวกนี้แหละที่เราไม่ควรติดต่อคบหาสมาคมด้วย

ทั้งนี้และทั้งนั้น ก็อยากจะแนะนำให้ผู้ที่ต้องการจะซื้อสุนัขไปเลี้ยงให้หูตาสว่าง พยายาม เลือกที่มันดี ๆ อย่าเสี่ยงหรือรีบร้อนซื้อโดยไม่พิจารณาดูให้ถ่องแท้เสียก่อน และหากเป็นไปได้ให้สอบถามผู้เลี้ยงหรือสโมสรสุนัขพันธุ์ที่เราอยากเลี้ยง เราจะได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดี สโมสรหรือ ผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์ที่เราอยากเลี้ยงนั้นทุกรายเชื่อแน่ว่าเต็มใจที่จะแนะนำหรือบอกให้เราทราบว่าร้านสุนัขหรือคอกผสมพันธุ์สุนัขที่ไหนที่มีลูกสุนัขพันธุ์แท้ขาย หรือร้านที่ได้รับการรับรองจากทางสมาคม ก็คงจะไม่ทำให้เราผิดหวัง ร้านพวกนี้จะขายสุนัขหรือลูกสุนัขพันธุ์แท้ให้เราโดยที่ไม่มีการย้อมแมว

ช่วงเวลาที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการเลือกซื้อหาลูกสุนัขก็คือช่วงที่ลูกสุนัขอายุได้ราว ๆ 8 ถึง 10 สัปดาห์ ในช่วงนี้ลูกสุนัขที่น่ารักจะเรียนรู้วิธีการกินอาหารแข็งจากชามข้าวได้แล้ว จะไม่เป็นภาระแก่เจ้าของใหม่เมื่อได้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่แล้ว ลูกสุนัขที่ยังเล็กอยู่ยังคงต้องอาศัยนมจากแม่ของมัน แต่ถ้าหากลูกสุนัขอายุได้เกิน 10 สัปดาห์แล้วและยังคงถูกขังอยู่แต่ในกรง มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องความคุ้นเคยกับคนใหม่หรือบ้านใหม่ ทั้งนี้เพราะมันคุ้นอยู่แต่กับแม่ของมันในกรง เลี้ยงมากกว่าที่จะคุ้นกับคน

สุนัขพันธุ์อิตาเลียนมัสตีฟ

neapolitan dogs

นีอาโพลีแทน หรือ อิตาเลียน มัสตีฟ (Neapolitan or Italian Mastiff)

ส่วนสูง/น้ำหนัก ตัวผู้: 26-30 นิ้ว; ตัวเมีย: 24-28 นิ้ว นํ้าหนักของทั้งตัวผู้และตัวเมีย ประมาณ 154 ปอนด์

สี ดำ, เทา, ตะกั่ว, เหลือง; สีคลํ้าออกเทาทุกสี, เทาและมีจุดหรือแถบสีเข้มสลับ; อาจมีสีต่าง ๆ ปนกันและมีลายสีขาวที่หน้าอกและนิ้วเท้า

เหมาะสำหรับ ผู้ที่แข็งแรงและเต็มไปด้วยพลังซึ่งจะรับมือกับเจ้า “หมาทรงพลัง” พันธุ์นี้ได้

ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงหรือฝึกสุนัข และผู้สูงอายุหรือร่างกายบอบบาง

สิ่งจำเป็น คนที่มือหนักและเสมอต้นเสมอปลายอย่างมากในการฝึก อาจจะเลี้ยงในคอก แต่ไม่ควรแยกมันออกจากกิจกรรมของครอบครัวโดยสิ้นเชิง, ควรพาออกเดินทุกวัน ไม่มีปัญหาในการดูแลขน แต่ความสิ้นเปลืองสำหรับสุนัขพันธุ์นี้ คือ อาหารควรให้เนื้อมาก ๆ

ข้อดี ลักษณะภายนอกที่ดูดุร้ายจะทำให้ใคร ๆ กลัว แต่โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นสุนัขที่อ่อนโยนรักนาย อารมณ์เย็น มันจะรู้สึกใกล้ชิดกับครอบครัวโดยเฉพาะกับนายของมัน หากได้รับการฝึกเฉพาะด้านจะใช้เป็นสุนับเฝ้าบ้านหรือเฝ้ายามที่ดีเยี่ยม

ข้อเสีย นีอาโพลีแทน มัสทิฟฟ์ มันจะใจเย็นเฉพาะกับเด็ก ๆ ในครอบครัวเท่านั้น แต่เนื่องจากพลังและความใหญ่โตของมันจึงไม่ควรให้อยู่ใกล้กับเด็ก ถ้าเลี้ยงดูไม่ดีอาจจะดุ ก้าวร้าว เดาใจยาก ชอบกัด

ช่วงชีวิต ประมาณ 10 ปี

สุนัขพันธุ์ไอริซวูล์ฟฮาวน์(Irish Wolfhound)

Irish Wolfhound dogs

ส่วนสูง/น้ำหนัก ตัวผู้: 32 ถึงประมาณ 36 นิ้ว: หนัก 120 ปอนด์หรือมากกว่านี้; ตัวเมีย: ไม่ต่ำกว่า 30 นิ้ว; หนัก 90 ปอนด์ หรือกว่านี้

สี ขาวบริสุทธิ์, แดง, เทาแกมเหลือง, เทา, ดำ และที่พบมากที่สุด คือ เทาและมีจุดหรือแถบสีเข้มสลับหรือสีอะไรก็ได้ที่พบในพันธุ์เดียร์ฮาวน์

เหมาะสำหรับ เจ้าของบ้านและเอสเตทขนาดใหญ่ และผู้ที่มีความเป็นอยู่อย่างมีระดับ และปรารถนาจะมีเพื่อนที่น่าเกรงขาม, เฝ้าดูแลอะไร ๆ มีจิตใจดี และเป็นเพื่อนเดิน

ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความเป็นอยู่ธรรมดา ๆ และไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งหัดเลี้ยงสุนัข

สิ่งจำเป็น ที่กว้าง ๆ, เสรีภาพในการเคลื่อนไหว, ต้องปล่อยให้อยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์ เช่น สนามให้นานที่สุด และพาไปเดินด้วย ต้องการการทำความสะอาดตกแต่งขนให้ทั่ว ๆ แต่ก็ไม่ใช้เวลานานนัก แปรงและหวีทุกวันและสางด้วยหวีเสนียดสัปดาห์ละ 1 -2 ครั้ง สุนัขพันธุ์ไอริช วูลฟ์ฮาวน์ต้องการนายที่ใจดีและเข้าใจมันเสมอต้นเสมอปลายแต่ไม่รุนแรงกับมัน

ข้อดี สุนัขพันธุ์ยักษ์นี้สุภาพ ใจเย็น โดยเฉพาะกับเด็ก ๆ รักเจ้าของ อารมณ์ปกติดีมาก

ข้อเสีย มีปัญหาในเรื่องการพาไปไหนมาไหน เช่น การพาไปในรถยนต์ การฝึกที่ไม่ถูกต้องและการไม่ยอมปล่อยให้ทำอะไรเลยจะทำให้ดุร้าย

ช่วงชีวิต ประมาณ 12 ปี