การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนซื้อสุนัข

การตรวจสอบต่าง ๆ ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ จะช่วยทำให้คุณเชื่อมั้นได้มากขึ้นว่า คุณได้สุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรง ลักษณะนิสัยอารมณ์ดีและคุณจะผิดหวังน้อยที่สุด

การแก้ไขปัญหาทีหลัง ไม่เป็นสิ่งดีแต่อย่างใด

เมื่อคุณตัดสินใจเลือกสุนัขตัวใดตัวหนึ่งไปเลี้ยง  คุณต้องระลึกอยู่เสมอว่า ชีวิตของมันนั้นขึ้นอยู่กับคุณแล้ว

นอกจากการกล่าวมาอย่างคร่าว ๆ ในบทก่อน เช่นควรรู้จักพ่อแม่ของมัน ดูวิธีการเลี้ยงของผู้เพาะพันธุ์หรือเจ้าของเดิมของสุนัขตัวนั้น  หรือแม้กระทั่งการนำสัตว์ไปให้สัตวแพทย์ตรวจก่อน แล้วคุณควรดูลักษณะภายนอกของสุนัขดังต่อไปนี้

ก.  จมูก:  จมูกสุนัขตัวนั้นจะต้องสะอาด ชื้นหมาด ๆ หน่อยและต้องเย็น

ข.  ตา:  สุนัขที่แข็งแรงจะต้องมีดวงตาใส เป็นประกาย แววตาแสดงอาการเตรียมพร้อมและไม่อยู่ในลักษณะหวาดกลัวต่อคำสั่ง

ค.  ปาก:  ริมฝีปาก ลิ้น และเหงือก จะต้องออกสีชมพู หรือแม้จะเป็นสีดำก็ต้องมีส่วนของสีชมพู ลมหายใจมีกลิ่นแสดงให้รู้ถึงความสะอาด

ง.  ฟัน:  ฟันที่ดีและแข็งแรงจะต้องเรียงเป็นแถวเรียบร้อยและสะอาด

จ.  ขน:  ขนสุนัขที่ดีจะต้องเป็นมันและดูสดชื่นไม่แห้งกรอบ เมื่อลูบแล้วมีลักษณะยืดหยุ่นขนรอบหางต้องสะอาดมาก

นี่เป็นสิ่งที่เราจะทดสอบหรือตรวจสอบเบื้องต้น และถ้าจะให้ดีที่สุด คุณลองพยายามคุยกับผู้ที่จะขายสุนัขให้คุณขอนำมันไปอยู่กับคุณก่อนสัก 3 วัน (หากเป็นไปได้และคุณไม่รู้จักเพื่อนผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุนัขหรือไม่รู้จักสัตว์แพทย์ใด ๆ เลย)..หลังจากนั้นค่อยตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อ