การให้สุนัขรู้จักคำสั่งหมอบ

ตามธรรมชาติแล้ว สุนัขจะหมอบถ้ามันเหนื่อยหรือต้องการพัก สุนัขไม่ชอบให้ใครมาบอกหรือสั่งให้หมอบถ้าไม่ได้รับการฝึกมาก่อน เพราะการหมอบเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการแสดงการยอมแพ้ และไม่ป้องกันตัวเอง จะสังเกตได้จากกรณีที่มีสุนัขมากกว่า 2 ตัวขึ้นไปมาพบกัน ตัวที่ยอมแพ้และไม่สู้จะนอนลงให้อีกฝ่ายหนึ่งดม ผล ของการยอมแพ้นี้ทำให้ไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้น สุนัขที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองจะเรียนเกี่ยวกับการหมอบในคำสั่งยากมากกว่าสุนัขที่มีจิตประสาทอ่อนแอ และเป็นอันตรายที่ผู้ฝึกใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ต้องระวังการทำร้ายจากสุนัขในระหว่างการฝึกด้วย การสอนสุนัขให้หมอบในคำสั่งควรจะเป็นการฝึกหลังจากที่สุนัขและผู้ฝึกมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันพอสมควร ก่อนแผนการฝึกจึงได้บรรจุวิธีการฝึกหมอบไว้หลังการฝึกอย่างอื่น

บทเรียนหมอบที่ 1

คำสั่งให้หมอบลงควรจะฝึกร่วมกันกับการฝึกตามข้าง นั่งและ ท่านิ่งอยู่กับที่ภายหลังการทำงานใช้คำสั่งอื่น ๆ เป็นเวลาสองสามนาที ให้สุนัขของท่านนั่งและนิ่งอยู่กับที่แล้วเดินตรงไปยังด้านหน้าของมัน ให้ตรงหน้ามันคุกเข่าลงหมอบในท่าคลานสี่เท้าให้ชิดตัวของสุนัขจนเกือบจะเอาหน้าชนกัน แล้วคว้าสายฝึกคอด้วยมือขวาตรงพอดีกับสาย ฝึกต่อกับโซ่คอแล้วดึงลงมาเหมือนกับว่าท่านต้องการจะวางข้อมือพัก กับบนดิน การดึงลงมานั้นควรจะตรงเพื่อข้อมือของท่านแตะพื้นดินอยู่ระหว่างขาหน้าของสุนัขขณะที่ออกแรงดึงด้วยมือขวานี้ เคาะพื้นดินด้วย มือซ้ายของท่านแล้วกล่าวว่า หมอบ จงออกคำสั่งให้หมอบซ้ำ ๆจนกว่าสุนัขจะหมอบลง อย่าเอื้อมมือขึ้นไปและพยายามผลักสุนัข ให้นอนลง ถ้าท่านพยายามจัดทำให้สุนัขนอนลงโดยการผลักไส การดัน หรือการขยับของมัน สุนัขจะดิ้นรน เพื่อป้องกันการทรงตัวของมัน

ในหลายกรณี ในเมื่อสุนัขไม่สามารถคิดได้ว่าท่านต้องการให้ มันทำอะไร สุนัขจะต่อด้านจะนอนลงหรือลุกขึ้นจากท่านั่ง อย่าชะงัก การดึงให้นอนลงของท่าน แต่ให้บีบกดและตบที่พื้นต่อไป ในไม่ช้ามัน จะล้มควํ่า อาจจะเอาข้างลง แต่จะเป็นครั้งแรกที่มันกำลังจะได้รู้ความหมายว่า หมอบหมายถึงอะไร ถ้าทำได้ให้ลูบคลำชมเชยมันแม้ว่ามันจะตะแคงเอาข้างลงก็ตาม

เมื่อสุนัขนอนลงแล้ว จงสั่งมันให้คอยอยู่ที่แล้วจึงให้ลุกขึ้นอย่าง ช้า ๆ ขณะที่ท่านกำลังยืนจงเฝ้ารอคอยสุนัขและอย่าชมเชยมันจนกว่า มันจะพลิกตัวเข้าสู่ท่าที่ถูกต้อง ในทันทีที่มันทำได้ จงกล่าวว่า ดีมาก นิ่ง ๆ ดีมาก และทำอย่างเงียบช้า ๆ เพื่อมิให้สุนัขเกิดตื่นเต้นให้ เอื้อมมือลงไปลูบคลำบริเวณหน้าของสุนัข และขณะที่ท่านลูบคลำชม สุนัขอยู่ ให้ก้าวไปสักสองถึงสามก้าวแล้วดำเนินการฝึกต่อไปเช่นนี้อีก

ถ้าสุนัขพลิกตัวกลับหรือเพื่อเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่มิได้กลับสู่ท่า ที่ถูกต้อง ในขณะที่ท่านกำลังคอยก็จำเป็นที่ท่านจะต้องใช้สายฝึกเพื่อ ช่วยให้มันเข้าใจสิ่งที่ท่านต้องการ ท่านกำลังสอนสุนัขของท่าน ให้เข้าใจ คำสั่งอยู่แล้ว ดังนั้นมันก็ควรจะรู้จักตอบสนองได้มากต่อคำว่าไม่ และ ต่อการยกย่องชมเชยและควรจะรู้ในการทำงานตามคำสั่งว่า คอย ด้วย สิ่งเหล่านี้ท่านสามารถความหมายต่อสุนัขและพูดกับมันให้เข้าสู่ท่าที่ถูกต้อง

อาจจะมีบางครั้งที่สุนัขทำท่าหมอบลงได้อย่างถูกต้อง ทำการฝึกมันในท่าหมอบลง ในวิธีเดียวกับที่ท่านทำการฝึกมันในท่านั่งแล้วทุกรอบการฝึกจะทวีความสามารถของมันให้ คอยอยู่ในท่าหมอบลงสิบ วินาทีกว่าครั้งก่อน ๆ แต่ละครั้งให้เคลื่อนตัวออกห่างจากสุนัขให้ไกลขึ้นทุกที เมื่อการฝึกนั่งแล้ว สั่งสุนัขคอยโดยไม่จำเป็นต้องออกไปด้านข้างสุนัขเมื่อให้หมอบในท่าคอย ท่านจะเดินไปทางใดก็ได้ ในเวลาเดียว กันนั้นสุนัขจะแสดงความกังวล เมื่อท่านหรือผู้ใดอยู่ข้างหลังมันในขณะ ที่มันอยู่ในท่าปราศจากการป้องกันตัวนี้

บทเรียนหมอบที่ 2

การให้สัญญาณมือหรือคำสั่งเงียบให้หมอบลง แนบแขนทั้งสองของท่านเข้ากับข้างตัวท่าน แยกแขนขวาของท่านขึ้นให้ขนานกับหูขวาของท่าน และปล่อยให้แขนของท่านเหยียดตรงแล้วเอาแขนกลับลงมาสู่ข้างตัวของท่านขณะที่ยังคงแบมือให้ฝ่ามือหันเข้าหาพื้นดิน ใ

ห้สุนัขนั่งอยู่กับที่ ถือสายฝึกไว้ในมือแล้วให้คำสั่งด้วยมือเป็นการขยายความ เมื่อท่านบอกให้สุนัขนอนลงถ้าสุนัขมิได้ปฏิบัติเข้าสู่ ท่าหมอบ ต้องอดทน ท่านต้องตระหนักความจริงว่า ท่านมีท่ามีทาง พิลึกพิลั่นอย่างไรต่อสุนัขในท่ากำลังยืนแล้วโบกแขนของท่านภายหลังการฝึกแบบนั้นซํ้า ๆ สักสองสามครั้งแล้วจัดสุนัขให้มันอยู่ในท่าหมอบ ลงทุกครั้งที่มันมิได้ปฎิบัติตามคำสั่ง มันก็จะชินต่อสัญญาณการโบกแขนของท่าน มันจะมิได้มองท่านอย่างไร้ความหมายอีกต่อไปแล้ว และจะเชื่อฟังปฏิบัติตามเมื่อท่านให้สัญญาณโดยปกติธรรมดา ถ้ามันไม่ปฏิบัติตามสัญญาณมือ ให้ออกคำสั่งด้วยวาจาถ้ามันยังคงไม่เชื่อฟัง จงจัดให้มันอยู่ในท่าหมอบลง และอย่าให้สุนัขฝึกเครียดจนเกินกำลังในคำสั่งหมอบ

บทเรียนหมอบที่ 3

เมื่อท่านได้กลับมาหาสุนัขทุกครั้งแล้วภายหลังการสั่งให้หมอบคอย สุนัขก็ควรจะเรียนรู้ที่จะคอยการกลับมาของท่านอย่างมีความอดทน คราวนี้ให้เดินไปหลังรถยนต์หรือหลังอาคารที่ลับตา อย่าไปไกลจากสุนัขของท่านมากนักจนท่านไม่สามารถแก้ไขมันได้อย่างรวดเร็วขณะเมื่อมันลุกขึ้น หรือไม่ปฎิบัติตามคำสั่ง ท่านจะพบว่าการฝึกนี้จะง่ายยิ่ง ขึ้นถ้าท่านมีคนคอยเฝ้าคอยดูสุนัขของท่าน เมื่อท่านลับตาไป และคอยบอกท่านเมื่อสุนัขลุกขึ้น ดังนั้นท่านก็สามารถจะกลับมาหาสุนัขก่อนที่ จะมีโอกาสลุกขึ้นจะสามารถทำให้ท่านฝึกได้ผล