การใช้ประโยชน์จากอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของไก่

อาหารจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายไก่มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ

–               พันธุ์และสายพันธุ์ไก่

–               ชนิดของไก่

–               ประเภทของอาหารและความสมดุลย์ของโภชนะ

–               อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม

–               การเลี้ยงดู โรคระบาด จำนวนตัวไก่ต่อคอก ฯลฯ

โดยปกติไก่สาวใช้ประโยชน์จากอาหารไปในทาง

–               ดำรงชีวิตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

–               การเจริญเติบโตของส่วนต่าง ๆ ในร่างกายแล้วจึงสร้างไข่ และเมื่อมีส่วนเกินก็เก็บไว้ในรูปไขมันสะสมไว้ในร่างกาย

แม่ไก่ที่อายุ 1 ปีแล้ว ใช้อาหารไปเป็นประโยชน์ประการที่ 1 และ 3 เป็นส่วนใหญ่  อาหารที่ไก่สาวกินเข้าไป เมื่อใช้ทางดำรงชีวิตและซ่อมแซมร่างกาย แล้วก็ต้องการอีกประมาณ 40 กรัม สำหรับสร้างไข่แต่ละฟอง และต้องใช้อาหารอีก 4-5 กก. สำหรับที่จะไปสร้างนํ้าหนักตัวให้เพิ่มขึ้นอีก 450 กรัม

ไก่เล็กฮอร์นที่ไข่ 100 ฟอง ใน 1 ปี จะใช้อาหาร 3.5—4.0 กก. ต่อไข่ 1 โหล แต่ถ้าไข่ได้ 200 ฟองต่อปี มักก็จะใช้อาหารเฉลี่ยเพียง 2.0—2.2 กก. ต่อไข่ 1 โหล

ผลจากสิ่งแวดล้อม

บางทีไก่ในฝูงแสดงอาการคล้ายกับโรคขาดอาหาร อย่าได้ทึกทักเป็นจริงเป็นจังทันที เพราะอาจเป็นผลทางอ้อมจากสาเหตุเหล่านี้ก็ได้ เช่น โรคไก่เบียดเสียดในคอกมาก ความชื้นและความร้อนของอากาศสูงผิดปกติ ซึ่งอาจต้องการโภชนะบางอย่างมากเป็นพิเศษ

ไก่ขังกรงต้องการอาหารไปเป็นพลังงานต่าง ๆ และบำรุงเลี้ยงร่างกายน้อยกว่าไก่ที่เลี้ยงบนพื้น แต่จำเป็นต้องแต่งเติมไวตามินบีรวม แร่ธาตุ และไวตามินบางอย่างไว้ในอาหารอีก อาหารอัดเม็ดเหมาะสำหรับไก่กระทงและไก่ขังกรง นอกจากจะไม่ถูกคุ้ยกระจายตกหล่นง่ายแล้ว ยังไม่ถูกพาไปสะสมตามรางนํ้าอีกด้วย

บางคนมีความเห็นว่า ในระยะที่ไก่ในฝูงกำลังไข่ดี วัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมของอาหารไม่ควรเปลี่ยน แต่ก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องหมด เพราะผลการทดลองได้พบแล้วว่า การเปลี่ยนวัสดุ ส่วนประกอบของอาหารไก่ย่อมทำได้เสมอ ตราบใดที่ระดับโภชนะต่าง ๆ ในอาหารนั้นไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วย

อุณหภูมิของอากาศก็มีผลต่อการเติบโตและการใช้ประโยชน์จากอาหาร ระหว่าง อุณหภูมิ 75° ถึง 95° ฟ ที่อุณหภูมิที่ตํ่ากว่าไก่กระทงจะโตเร็วกว่าและใช้ประโยชน์จากอาหารได้ดีกว่า

ประโยชน์ของอาหารไก่

อาจแยกเป็นหัวข้อ ๆ ดังนี้

  1. 1. การดำรงชีวิตโดยปกติ

–               รักษาอุณหภูมิร่างกายให้ปกติ

–               ให้กำลังงานสำหรับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ

–               ซ่อมแซมส่วนสึกหรอต่าง ๆ ของร่างกาย

–               สร้างส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

–               การขับถ่ายต่าง ๆ ฮอร์โมน นํ้าย่อย เนื้อเยื่อต่าง ๆ เช่น ที่เยื่อบุภายในอวัยวะ ย่อยอาหาร เป็นต้น

การดำรงชีวิตโดยปกติของไก่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ในอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ คือ คาร์โบไฮเดรท ไขมัน โปรตีน ไวตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ

  1. 2. การเจริญเติบโต

–               นับตั้งแต่การเจริญเติบโตของร่างกายวัยแรกของชีวิต การเจริญเติบโตของ กระดูกและของกล้ามเนื้อ อาหารเพื่อความเจริญเติบโตของไก่ควรอุดมด้วยพลังงาน โปรตีนที่มี คุณภาพ แร่ธาตุ และไวตามินต่าง ๆ

  1. 3. การสืบพันธุ์

–               อาหารส่วนที่เหลือใช้จากการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ร่างกายก็จะถูกเก็บ สะสมเพื่อใช้ประโยชน์ไปทางการสืบพันธุ์ ซึ่งร่างกายไก่เติบโตเต็มที่แล้วก็ถึงวัยเจริญพันธุ์ ที่จะมีลูกหลานต่อไป

–               สมัยโบราณไก่ออกไข่เป็นฤดู ปีหนึ่งไข่ได้ไม่กี่ฟอง ต่อมาเมื่อมนุษย์เจริญขึ้นผลจากการคัดเลือกพันธุ์ การรู้จักให้อาหารที่ถูกต้อง และความก้าวหน้าทางวิทยาการผสมพันธุ์ ช่วยให้ไก่ไข่ได้ตลอดปี อาหารไก่ปัจจุบันคุณภาพสูง ช่วยให้ไก่ไข่ดกดีขึ้นกว่าอาหารสมัยก่อน

–               อาหารไก่พันธุ์จึงควรเสริมด้วยไวตามิน เอ ดี บีคอมเพลกซ์ต่าง ๆ โปรตีนจาก สัตว์ แร่ธาตุพวกแคลเซียมกับฟอสฟอรัส และอื่น ๆ

4. สะสมไว้ในร่างกายในรูปไขมันทำให้อ้วน

–               อาหารที่เหลือใช้จากการดำรงชีพ เติบโต และสืบพันธุ์ ร่างกายไก่ก็เก็บไว้ใน รูปไขมันสำหรับใช้ในเวลาร่างกายขาดอาหาร คาร์โบไฮเดรทที่เหลือใช้อาจเก็บไว้ในรูปไกลโคเจนที่ตับ หรือถูกเปลี่ยนเป็นความร้อนไป ดังนั้น อาหารที่จะทำให้ไก่อ้วนจึงหนักไปทางพวกเมล็ดธัญพืชอันเป็นพวกคาร์โบไฮเดรท นอกจากนี้ก็ได้แก่ ไขมันต่าง ๆ ถ้าในอาหารของไก่ มีสารก่อให้เกิดไวตามินเอสูงจะทำให้สีหนังไก่เหลืองน่าดูขึ้น